Zapojené ordinácie

Viac ako 250 ordinácií používajú Emmy - v mestách, na vidieku, praktickí lekári a tiež ordinácie iných špecializácií.